Gelofte

Wij zijn een Afrikaans volk

Wij zullen de mensheid de heldendaden en de worstelingen in herinnering brengen van onze voorouders en ouderen. Wij zullen ons inzetten om onze mensen, zoals de voorouders deden, levenswijsheid bij te brengen. naming ceremonyWij zullen vrede en harmonie tussen onze mensen brengen. Wij zullen creatief zijn, mededeelzaam en liefhebbend. Zo zullen wij leren en zo zullen wij onderwijzen. Wij zullen zelfondernemerschap stimuleren. Wij zullen ons inzetten om onze geschiedenis te herschrijven. Wij zullen onze kinderen opvoeden in respect voor de voorouders en ouderen. Wij zullen geduld, discipline, toewijding en moed stimuleren. Wij zullen een rolemodel zijn. Wij zullen vrij zijn. Wij zijn een Afrikaans volk en wij zullen de mensheid hieraan herinneren.

Cultureel-historische binding en ondernemend mogelijkheden Suriname en Ghana